SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Arboga Södra Idrottsförening
Fotboll
Om föreningen
Föreningen bildades i maj 1933 av många eldsjälar på Södra Skogen i Arboga

1956 fick föreningen Ekbackens IP. Någon gång under 60-talet fick föreningen en egen klubbstuga, Södragården
Under vintern 2008-2009 fick gården en rejäl ansiktslyftning med ett nytt kök, detta med hjälp från Gamla SIF:are.
De har utfört ett fantastiskt arbete.

2002 hade föreningen ca 260 ungdomar i fotbollsträning, det har växt till ca 600 ungdomar till år 2008.

2007 blev föreningen utsedd till Årets Förening av Svenska Fotbollförbundet, en enorm framgång för föreningen och dess ungdomsarbete.

Ekbackens IP 1943 - 1981

Arboga Södra IF började spela fotboll vid Ekbacken redan 1943. Här hade man från början en mindre träningsplan, vilken föreningen hyrde av Strömsnäs gård.

1958 togs den första fullstora fotbollsplanen i bruk. Kommunen svarade för iordningställande av planen och föreningen byggde själv en omklädningspaviljong. Föreningen svarade för driften av anläggningen i egen regi.

Nästa steg i utvecklingen av Ekbackens IP kom 1967 då föreningen övertog och restaurerade "Södragården". Kommunen skänkte byggnaden och byggnadsmateriel till föreningen som själva genomförde den omfattande upprustningen av den då fallfärdiga byggnaden. Vid denna tidpunkt fattades beslut om att bygga ut Ekbackens IP till kommunens stora idrottsanläggning för arenaidrott, det fanns planer på 2 fotbolls-planer och friidrottsarena med 6 löparbanor mm. Sedan 60-talet har arbetet fortgått med tippning av fyllnadsmassor för att successivt utvidga idrottsområdet.

Omklädningspaviljongen byggdes till 1975-76 och utökades med 2 omklädningsrum, samlingsrum för sekretariat och kiosk. 1976 beslutade kommunen att behålla Sturevallen som kommunens idrottsplats, detta blev möjligt efter omfattande revideringar av stadsplanen i centrala Arboga. Som följd av detta beslut förändrades förutsättningarna för en utveckling av Ekbackens IP.

Året därpå tas den "nygamla" planen närmast E3 i bruk efter en längre tids uppbyggnad på tippmassor. 1979 påbörjades den etapp som nu står färdig att tagas i bruk.

Projekt Ekbackens IP

1978 förekom kontakter mellan kommunens fritidsförvaltning och föreningen Arboga Södra IF, där frågan om ny fotbollsplan diskuterades. Pengar fanns avsatta (ca.700.000:-) till upprustning av Ekbackens IP, men inga beslut var fattade, när arbetet skulle komma igång. Belastningen på kommunens fotbollsplaner var stor och Ekbacksprojektet behövde dras fram i rampljuset.
Grundförutsättningarna när anläggningen skulle renoveras och iordningsställas var dessa:

Mycket gräs inom anläggningen.
Möjligheter att ha flexibla ytor för fotbollsplaner.
Planen 90m bred, mot vanligtvis 65m.
Lättskött, billigt underhåll, dvs. få personal.
Användande av befintlig jord från gamla planen.
Fritidsförvaltningen bad om offerter på totalentreprenad. Från flera olika håll kom prisuppgifter på ca. 1 miljon kronor. Så mycket pengar fanns ej att tillgå. Skulle arbetet kunna genomföras i den omfattning som man tänkt, måste fritidsförvaltningens egen personal göra en del av jobbet, med hjälp av flera delentreprenörer. Kontakten med föreningen var odelat positiv och i början av 1979 tog fritidsnämnden beslutet att bygga om Ekbackens IP. Samarbetet mellan Arboga Södra IF och förvaltningen har hela tiden varit bra. Södra har varit med och utformat planen, efter de ekonomiska kalkyler som stod till buds.

På försommaren 1979 togs det första spadtaget, dvs. gamla planen plöjdes upp. Firma Täckdikningstjänst AB kom och gjorde schaktnings- och dräneringsarbeten. Vid schaktningen, som förresten genomfördes med hjälp av modern laserteknik, utformades planen så att den lutar 60 cm från paviljongen mot E3:an. Detta gjordes därför att avrinningen då blir bättre från den del av gräset som skuggas av bergknallen och som torkar upp sämre än övriga delen av planen. Var åttonde meter lades sedan dräneringsslang ned till den imponerande sammanlagda längden av 2 1/2 km.

Så fick Täckdikningstjänst AB sällskap av en annan firma, AB Bevattningsteknik. Parallellt med dräneringsarbetet lades nämligen bevattnings-anläggningen ned i planen. 22 spridare på de nya gräsytorna och samtidigt 8 spridare i den befintliga planen närmast E3:an.
Den här bevattningstekniken fyller verkligen förvaltningens önskemål om att vara lättskött. Principen är att man ställer in på en klocka, som finns inne i paviljongen, vilken tid och hur länge man vill vattna. Sedan sätter klockan igång bevattningen automatiskt. Vattentrycket gör att de 22 konstgräslocken som täcker spridarna och som är hart när omöjliga att upptäcka i gräsmattan, lyfts upp en bit och bevattningen kan börja. Maximalt tre spridare är igång samtidigt och efter given tid lyfts tre nya lock, tills hela planen täckts in. Ett perfekt bevattningssystem, som rosas speciellt av de som släpat vattenslangar fram och tillbaka förr.

En annan finess vad gäller bevattningen är att man använder spillvatten från Vattenverket, som samlas i dammen vid Ekbacksbadet. det vattnet, som ofta är något varmare och mera algrikt än vanligt kranvatten och dessutom gratis för förvaltningen, bevattnar både Ekbackens IP och Ekbacksbadet. I och med att man har ett automatiskt bevattningssystem kan man vattna på natten, när inte anläggningen används.

Nästa steg, sedan schaktning, dränering och bevattning var klart blev att jordförbättra den gamla jord som fanns. I Arbogatrakten har vi företrädesvis lerjordar som behöver jordförbättras med sand eller mull. I det här fallet valde man sand, för att få bättre växtbetingelser för gräset. Kungsörs Grus AB blev nästa leverantör och bistod med över 40.000 ton grus av rätt kornstorlek. Den storlek som var mest lämplig att blanda med, var grövre mursand, en sand som man hittade efter flera veckors letande.

Nu låg Ekbackens IP klar att finplaneras och sås. Det blev firma S48 som fick uppdraget att göra i ordning de 16.000 m2. De harvade, plockade sten (med stenplockningsmaskin dock) och finplanerade. Firman hade maximal otur med vädret. Sommaren 1979 regnade nästan bort och försvårade S48:s arbete oerhört. I detta läge var fritidsförvaltningen glad att de hade ett fast pris på jobbet. Sent, sent på hösten -79 var det klart att så. Stor tveksamhet rådde om man överhuvudtaget skulle våga så, men det var tur att så (!) skedde, annars hade man förlorat ett år. Våren 1980 inväntades med stor spänning och si, det började grönska. Ekbackens nya plan började ta form. Vem som var gladast, kommunen/föreningen eller S48, var svårt att särskilja. Under hela 1980 stod planen på tillväxt, noga övervakad av Håkan Söder-qvist och hans manskap.

ABV anlände sommaren -80 för att ordna till sidytorna. De anlade gradänger (naturliga läktare) utav befintliga nivåskillnader i partiet bredvid paviljongen. Miljöanpassning m.a.o. Gångar i och runt området anlades och asfalterades 1981. Det blev fördröjt till i år, då även sommaren 1980 var regnig och blöt. Alla gångar asfalterades, en stor engångskostnad, som man räknar med att ta igen, genom minskat underhåll. Planeringen är gjord med tanke på att det ska gå att klippa enkelt och rationellt. Det gäller även räcken runt planen som BKN-Montage AB uppfört under våren -81. De har avsiktligt placerats en bit ut i asfalten, för att inte besvärliga gräsplättar ska behöva klippas för hand.

En entrébyggnad har också iordningställts. Arbogafirman Martin Axelsson stod för den detaljen. Entrén är flyttbar, då gatukontorets uppgifter - avfarter, tillfarter och parkeringsplatser, ännu ej är färdiga. Entrén kan behöva flyttas, beroende på hur den yttre miljön kommer att se ut.

Så står då Ekbackens IP klar för användning innanför staketet. Och premiärspelet begås den 26 juni. Sedan kommer den att i begränsad omfattning tas i bruk under hösten 1981. Tre år har flutit, från första konkreta förslaget till färdig fotbollsanläggning. Tre jobbiga, men lärorika år för fritidsförvaltningens personal, som fick ett helt annat ansvar än som var tänkt i utgångsläget.

I framtiden, kanske redan i höst, ska Ekbacken bli tummelplats för hela familjen. Föreningen driver redan en kiosk/kaffeservering uppe vid paviljongen. Intill den ska en lekplats för barnen uppföras, med sandlåda och lekredskap.

Välkommen till Ekbackens IP - den nya träffpunkten för hela familjen.


 
BingoLotto
Facebook